Облачните услуги на Microsoft – Windows Azure – част 2

Както писах в предния пост, в следващите няколко ще пусна моята магистърска теза на тема облачните услуги на Майкрософт. Надявам се да е полезна на някого 🙂

Задаващият се бум на технологията на изчислителните облаци е важна промяна за световната индустрия. Едно от най-важните събития свързани с тази промяна е появата на платформи за управление на тази технология. Както подсказва името, разработчикът е оставен да разработва приложенията си в облака, да използва услуги предлагани от облака или и двете заедно. Използват се различни имена за този тип платформи: Платформа като услуга (PaaS), платформа по заявка(on-demand platform) и други. Както и да бъде наречен този нов начин за работа с приложения, е сигурно, че има огромен потенциал. Но какво всъщност представляват изчислителните обаци?

Изчисления в облака (Cloud Computing) е основно способността за придобиване или предоставяне на ресурси при поискване, конфигурирани обаче според изискванията на потребителите и заплащани според потреблението. От гледна точка на доставчика, включително вътрешни ИТ групи и доставчици на услуги, това означава, да е в състояние да достави и управлява ресурси и приложения в мулти-наемна среда, за да доставят на потребителя услуга при поискване и със заплащане на употреба. Услуга в облака може да бъде инфраструктура за хостване на приложения или за съхранение на данни, платформа за разработка, или дори и приложение, което можете да получите по заявка.

Видове услуги предлагани от облачните платформи

Фиг.1 Услугите в облака могат да бъдат групирани в три основни категории


За да се разберат облачните платформи, е добре да се разяснят услугите предлагани от тях. Както се вижда от фиг.1 услугите могат да бъдат групирани в три основни категории. Това са:

–      Софтуер като услуга (SaaS) – приложенията от този тип работят изцяло в облака, като за да бъдат достъпени най-често се използва браузър. Може би най-известният пример за такова приложение в момента е Salesforce.com, но има и много други.

–        Прикачени услуги – в стандартните приложения цялата фукнционалност е заложена локално в тях. Възможно е обаче и варианта, в който едно приложение ползва определена услуга, която се предоставя от облака. Тъй като тази услуга е налична само за това приложение, тя може да се нарече прикачена. Пример за такъв тип услуга е iTunes на Apple. Докато десктоп частта на приложението предлага, прослушване на музика, обработването й и други, то услугите в облака предлагат закупуване на ново аудио и видео съдържание. Microsoft’s Exchange Hosted услугите са пример за бизнес приложение от този тип, като предлагат облачно базирано спам филтриране, архивиране и други, към своя Exchange сървър.

–        Облачни платформи – Те предлагат услуги за изграждане на приложения в облака. Както се вижда от фигурата, преките потребители на облачните платформи са разработчиците, а не крайните потребители.

Същност и структура на платформите

Ключът към разбирането на облачните платформи е да се изясни, какво точно се има предвид под думата платформа. Най-лесно е на нея да се гледа като софтуер, който предлага на разработчиците достъпни услуги за създаване на приложения.

Фиг.2 Модерните платформи за разработка на приложения имат три освновни части

Без значение дали една платформа е стандартна или за работа в облака, тя може да бъде представена като изградена от три основни части:

–         Основа(Foundation) – Почти всяко приложение използва някаква платформа, работеща на компютъра или сървъра за да се изпълнява. Обикновено в нея са включени някакви стандартни функционалности, като библиотеки, място за съхраняване на информация и операционна система.

–         Инфраструктурни услуги – В много от разпространените днес среди за работа, едно приложение използва основни услуги предоставени му от други компютри. Най-често срещания пример са хостинг сървърите.

–         Услуги на приложения – Все повече и повече приложения предоставят функционалност, достъпна за използване от други, нови приложения. Въпреки това тези приложения си съществуват и самостоятелно, като предоставят услуги и на крайните потребители, като по този начин тези приложения стават част от софтуерни платформи.

Въпреки че не са показани на фигурата, инструментите използвани от разработчиците са важна част. Модерните инструментариуми за работа помагат на програмиста да създаде приложения използващи и трите части на софтуерните платформи. За да си представим по-добре този модел, трябва да се погледне как стандартните платформи пасват с тази архитектура. Основата (Foundation) на стандартните платформи се състои от:

–         Операционна система – Доминиращи в тази сфера са Windows, Linux I някои от дистрибуциите на Линукс.

–         Локалната подръжка – Различни технологии се използват в зависимост от нуждите на приложението. .NET и Java EE приложенията предоставят поддъжка на Уеб услуги, докато други технологии са за по-тясно специализирани приложения. Например Microsoft’s Dynamics CRM продукта включва платформа разработена за създаване на определен тип бизнес приложения. Подобно е положението и с запаметяващите услуги, които също се използват в определени ситуации. Windows, Linux и други операционни системи предлагат по-несъвършени методи за съхраняване на информация, за разлика от технологии разработени изцяло с такава цел, като Oracle DBMS, MySQL, Microsoft SQL Server.

Инфраструктурните услуги на стандартните приложения, както се вижда от фигурата са изградени от:

–         Услуга за съхранение на информацията – както и при услугата за съхранение на информация в основата(foundation), така и тук имаме различни възможности. Възможностите на отдалечената файлова система се ограничатат до по-прости начини за съхранение на информация, докато Microsoft SharePoint Document Library предлага много по-структурирана услуга за отдалечен достъп до информация. Приложенията също могат да достъпват отдалечено и бази от данни, позволяващи достъп до друг вид структурирано съхраняване на информация.

–         Интегрирани услуги – приложенията в дадена организация много често зависат от отдалечени услуги предлагани от някой допълнително интегриран продукт. В такива и по-сложни случаи се използват продукти, като IBM’s WebSphere Process Server, Microsoft’s BizTalk Server, и други.

–         Услуги за идентичност – подържането на идентична информация е основно изискване за доста от силно разпространените приложения. Едни от най-използваните технологии в тази област са Active Directory на Майкрософт и използването на LDAP сървъри.

Третата категория показана на фигура 2, варира доста в различните организации. Причината за това е проста: Различните организации използват различни приложения, които използват различни услуги. Тези приложения могат да се разделят на две подкатегории:

–         пакетирани приложения – пример за такива са бизнес софтуер като SAP, Oracle Applications и Microsoft Dynamics.

–         стандартни приложения – много огранизации инвестират голяма част от бюджетите си за стандартни приложения разработени специално за тях. Докато тези приложения постоянно увеличават своята функционалност с допълнително разработени услуги, те се превръщат в част от стандартни платформи.

Описана така една стандартна платформа за приложения изглежда доста сложна. Истината обаче е, че тази платформа се развива във времето. В ранните дни на компютрите, платформите не са били нищо повече от една стандартна основа. През осемдесетта и деведесетте години на миналия век, с бума на разпространението на персоналните компютри, към платформата са добавени и инфраструктурните услуги, отдалечения достъп до услуги за съхранение, интегрираните услуги и услугите за идентичност. Днес със откриването на сървърно ориентираните приложения, услугите предлагани от едно приложение на друго, стават част от стандартната платформа. Следващата стъпка в развитието е ясна – предоставянето на облачна платформа за разработка на приложения.

1 thought on “Облачните услуги на Microsoft – Windows Azure – част 2

  1. кожен калъф за samsung galaxy s4

    От гледна точка на потребител смятам, че облачните услуги те първа ще се развиват. Но е странно, че обикновения потребител все още не се е запознал с възможностите да свалях и съхраняваш информация от телефона си и т.н. Честно казано и аз не бях особено запознат докато не ми се наложи 🙂 И точно, защото се убедих във функционалността на тези услуги вярвам, че те първа ще се развият доста.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *